Zielona żaba The Green Frog

Żaba wodna / Common water frog , z grupy żab zielonych (Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, właśc. Rana kl. esculenta)

W Polsce objęta jest od 8 października 2014 roku częściową ochroną gatunkową, a wcześniej objęta była ochroną ścisłą[14].

Jest wymieniona w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych IUCN w kategorii LC (Least Concern).